•  » نشر و چاپ كتاب
 •  » شرايط پذيرش اثر
 • شرايط پذيرش اثر براي نشر و چاپ در نشر جامعه نگر
  • مهمترين عوامل در انتخاب يك اثر براي نشر و چاپ شامل موارد زير است:
  علي و فني ـ نياز سنجي ـ مخاطب شناسي (جامعه مورد هدف ) ـ سوابق صاحب اثر ـ‌ منابع مورد استفاده ـ رعايت اصول نگارش و ترجمه

   شرايط كلي
  اثر كمتر از 120 صفحه نباشد .
  • الويت انتخاب با كتاب هاي درسي دانشگاهي مطابق سرفصل دروس و منابع آزمون هاي مختلف است ولي برخي كتاب هاي غير درسي نيز شانس انتخاب دارند .
  مدت زمان بررسي اثر حداقل 2 هفته مي باشد . در صورت پذيرش براي همه ي آثار قرارداد منعقد خواهد شد و در صورت عدم انتخاب تمامي مدارك عودت خواهد شد .
  نكته : پس از عدم تاييد يا پذيرش اثر مدارك تا يك ماه در نزد انتشارات نگهداري مي شود و پس از آن موسسه هيچ مسووليتي قبول نمي كند

  جهت بررسي هر اثر ارسال موارد زير الزامي است :
  • فايل Pdf يا Word يا كپي دست نويس  اصل يا كپي كتاب خارجي براي كتاب هاي ترجمه ـ پيش گفتار و مقدمه ـ فهرست كامل ـ منابع خلاصه سوابق علمي ،‌آموزشي و پژوهشي . سرفصل دروس براي كتاب هاي طبق سرفصل
  توجه 1 : براي كتاب هاي يا ترجمه بيش از 2 سال از تاريخ تاليف آن نبايد گذاشته باشد مگر موارد خاص كه توسط موسسه بررسي مي شود.
  توجه 2 : براي كتاب هاي تاليفي اصول علمي تاليف بايد رعايت شوند و كتاب هايي كه به صورت برداشت مستقيم از چند كتاب ترجمه يا تاليفي ديگر باشند پذيرفته نخواهند شد .
  توجه 3 : نگارش كتاب هاي ترجمه بايد به صورت روان و قابل فهم باشد و امانت-داري كامل رعايت شود.

  علاقه مندان مي توانند آثار خوش را بدون حضور مستقيم از طريق پست الكترونيكي نيز جهت بررسي ارسال كنند .
  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه