•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد آموزش پزشكي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت آموزش بهداشت 90 - 91

  كليات آموزش پزشكي :

                      راهنماي آموزش براي بهداشت كاران فصول يك و چهار- ترجمه كيومرث تاصري و فريدون ارفع

                      آموزش علوم پزشكي فصل سوم - فريدون عزيزي

                      فرآيند آموزش فصول بك و سه و پنج - منصور رضوي

                      A Practical Guid For Medical Teacher (chapter 1,2,3,4

                     روشهاي اندازه گيري و ارزشيابي فصول يك و چهار - علي اكبر سيف - نشر آگاه

  مديريت و پژوهش :

                  اصول مديريت - علي رضائيان - انتشارات سمت

                   روشهاي پژوهش - فريدون عزيزي

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه