•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد مديريت خدمات درماني
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت مديريت خدمات بهداشتي درماني 90 - 91

  كليات بهداشت :

                درسنامه طب پيشگيري و پزشكي جلد دوم - ترجمه : خسرو رفايي شيرپاك

                اصول خدمات بهداشتي - فريد عبادي فرد آذر و حسين شجاعي تهرامي - نشر سماط

  اصول و مباني سازمان مديريت :

                              مباني سازمان و مديريت - علي رضائيان - نشر سمت

                             مباني مديريت رفتارسازماني - علي رضائيان - نشر سماط

                              مديريت منابع انساني - اسفنديار سعادت - نشر سمت

                             سازمان و مديريت از تئوري تا عمل - مهدي ايران نژاد پاريزي و پرويز ساسان گهر - موسسه علوم بانكداري

  سازمان و مديريت بهداشت و درمان :

                               سازمان و مديريت بيمارستان جلد 1 - ابراهيم صدقياني

                               مديريت بهداشت و درمان - سعيد آصف زاده و عزيز رضاپور - انتشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين

                               درباره مديريت خدمات بهداشتي - مك ماهان،رزماري،ترجمه: علي كشتكاران و سيد عليرضا آيت اللهي

                               بيمارستان چه نوع سازماني هست و چگونه كار مي كند؟ ترجمه : دكتر محمد عري و همكاران - انتشارات جهادداتشگاهي

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه