•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد مديريت توانبخشي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت مديريت توانبخشب 90 - 91

  اصول توانبخشي :

                      مباني توانبخشي - دكتر مير خاني - انتشارات دانشگاه بهزيستي و توانبخشي

                 توانبخشي گروههاي خاص ،باتاكبدبرخدمات مددكاري اجتماعي - تاليف : حميد رضا كريمي - نشر گستره

                 راهنماي برنامه ريزي ملي توانبخشي - علي چابك و احمد نظري - نشر دانژه

                 مباني پرستاري  توانبخشي - فرحنازمحمدي شاهبلاغي - انتشارات دانشگاه علوم پهزيستي و توانبخشي

  مديريت :

           سازمان و مديريت :از تئوري تا عمل - دكتر مهدي ايران نژاد - موسسه علوم بانكداري

           مباني مديريت : استيفن رابينز - نرجمه : دكتر سيد محمد اعرابي  

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه