•  » منابع آزمون ها
 •  » مامايي
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد مامايي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت مامايي 90 - 91

  بارداري و زايمان :

                         Obstetric Williams - Cumming- مترجم دكتر بهرام قاضي جهاني

  بيماريهاي زنان :

                Kistners Gynecology - Kenneth - آخرين چاپ

                Novak Gyncology - انتشارات گلبان - آخرين چاپ

  بيماريهاي داخلي و جراحي مربوط به مامايي :

                                      بخش بيماريهاي داخلي و جراحي در مامايي Obstetric Williams- مترجم : دكتر بهرام قاضي جهاني

  نوزادان :Text Book Of Nelson Pediatrics - Behrman آخرين چاپ

  بهداشت ، تغذيه مادر و كودك، تنظيم خانواده :1

                                        بخش تنظيم خانواده و مراقبتهاي دوران بارداري و بعداز زايمان Obstetric Williams

                                        بخش تنظيم خانوده هورمون شناسي باليني - اسپيرف - مترجم : فرهاد حجت خواه - نشر شهراب

                                        درسنامه طب پيشگيري و پزشكي اجتماعي جلد دوم - فصول 2و3و4و5 - مترجم : دكتر حسين شجاعي تهراني

                                        دستورالعمل هاي شيرمادر - منتشره وزارت بهداشت

                                        اصول وكليات خدمات بهداشتي - دكتر حسين شجاعي تهراني

                                   6- نوزادان نلسون فصل رشد و نمو كودك - نلسون

  جنين شناسي :

                                         Longman و Moor و كتابهاي معتبر فارسي جنين شناسي پزشكي كه با مراجع انگليسي مذكور مطابقت

                                داشته ياشند.

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه