•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد گفتار درماني
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت گفتار درماني 90 - 91

  اختلالات صوت :

                The Voice The Voice therapy - Boon D.R Mc Falane 2005

  اختلالات واج شناختي و آواشناسي :

                                 Clinical Management Of Sensorimotor Speech Disorders . Thieme 1997

                              Articulation And Phonological Disorder USA- Bernthal .Bankson 2006

  اختلالات زبان در دوره ي رشد :

   Childrens Speech And Literacy Difficulties Identification And Intervention - Stackhous 2001

                               Language Disorder From Infancy Through Adolescent. Rhea 2006

  اختلالات اكتسابي زبان :

                                                                                     ‌Oxford university Press . Basso Anna 2003

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه