•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد ژنتيك انساني
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت ژنتيك انساني 90 - 91

  ژنتيك ( پايه ، مولكولي، پزشكي و انساني )

                                         اصول ژنتيك پزشكي امري - ترجمه : دكتر محمد رضا نوري دلويي - نشر جامعه نگر و ستلمي

                                        ژنتيك مولكولي پزشكي در هزاره سوم جلد 1و2 - دكتر محمد رضا نوري دلويي - نشر آخر

                                        Medical Molecular Genetics - Oxford University Press-Oxford Last Edition

                                        Principles Of Genetics - Hoffe Patrica A. Last edition

  بيوشمي :

           Principles Of Biochemistry - Lehninger

            Text Bool Of Biochemistry - Devlin

           Biochemistry - Stryer

            استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سر فصل آنها متناسي با رفرانسهاي فوق باشد بلا مانع است.

  زيست شناسي سلولي و مولكولي : 

                                بيولوژي سلولي و ملكولي - دكتر احمد مجد - دكتر سيد محمد علي شريعت زاده

                                بيولوژي سلولي و مولكولي - دكتر رسول صالحي

                                Molecular Cell Biology - H.Lodish و همكاران

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه