•  » نشر و چاپ كتاب
 •  » وضعيت قراردادها
 • وضعيت قراردادها
  قرارداد تاليف / ترجمه:
  پس از طي شرايط پذيرش اثر اگر كتابي مورد تاييد قرار گرفت با عقد قراردادي بين پديداورنده و ناشر كتاب مذكور با سرمايه ناشر نشر و چاپ خواهد شد. كليات قرارداد تقريبا براي همه افراد يكسان است اما مواردي مثل حق تاليف يا ترجمه و زمان پرداخت به صورت توافقي است و به فاكتورهاي مختلفي مثل نوع كتاب و رزومه پديداورنده و ... بستگي دارد.

   قرارداد تاليف

   قرارداد ترجمه  قرارداد نشر و چاپ اثر::
  اين قرارداد در حالتي است كه اثر پس از طي شرايط پذيرش اثر از نظر علمي مورد تاييد است ولي از نظر توجيه اقتصادي براي ناشر مقرون به سرمايه گذاري نيست و نشر و چاپ اثر براي مولف يا دانشگاه مهم است يا براي اثري كه به سفارش مستقيم دانشگاه يا مركزي ديگر نشر و چاپ خواهد شد. در اين موارد براورد هزينه كل قرارداد بر اساس تيراژ و كيفيت كتاب متفاوت است. پس از مكاتبات و توافقات اوليه براي عقد قرارداد با پديداورنده يا دانشگاه اقدام خواهد شد.

   قرارداد نشر وچاپ اثر
  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه