•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد اقتصاد بهداشت
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت اقتصاد بهداشت 90 -91

  اقتصاد خرد

            نظريه اقتصاد خرد - چارلز فرگوسب جلد اول چاپ پنجم و جلد دوم چاپ چهارم

  اقتصاد كلان

            اقتصاد كلان - مترجم : محمد حسين تيزهوش تابان - ( نشر سروش )

  مباني اقتصاد بهداشت :

                             مباني اقتصاد بهداشت و درمان - دكتر سعيد آصف زاده - نشر دانشگاه علوم پزشكي قزوين

                      اقتصاد بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه - دكتر ابوالقاسم پور رضا - موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت وبرنامه ريزي 

  آمار و آمار حياتي :

                  اصول و روشهاي آمار زيستي - مترجم : محمد تقي آيت اللهي - ناشر امير كبير

                   روشهاي آماري و شاخص هاي بهداشتي - دكتر كاظم محمد و همكاران

  رياضي :

         رياضيات عمومي و كاربردهاي آن - محمد حسين پور كاظمي - نشر ني- جلد اول چاپ دهم - جلد دوم چاپ پتجم

  تئوري هاي مديريت : 

                     مباني سازمان و مديريت - دكتر علي رضائيان - نشر سمت

                     مديريت منابه انساني - اسفنديار سعادت - نشر سمت

                    سازمان و مديريت از تئوري تا عمل - مهدي ايران نژاد پاريزي - انتشارات موسسه علوم بانكداري

  اصول خدمات بهداشتي :

                      درسنامه طب پيشگيري و پزشكي جلد دوم - خسرو رفايي شير پاك - نشر ايليا

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه