•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد ارگونومي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد ارگونومي وزارت بهداشت 90 - 91

  آناتومي :

          آناتومي عمومي - دكتر ميبدي-  ( نشر سماط )

            آناتومي عمومي - دكتر نراقي - 0 نشر اشراقيه )

  فيزيولوژي پزشكي :

                   فيزيولوژي پزشكي گايتون - دكتر بيگدلي - ( نشر طبيب )

  فيزيك :

         فيزيك - فيزيك براي علوم زيستي - مترجم : دكتر بهار - ( نشر مبتكران )

  رياضي :

           رياضي - حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي - مترجم : مهدي بهزاد - ( نشر دانشگاهي )

  روانشناسي عمومي :

                       عمومي - زمينه روانشناسي هيلگارد

  بهداشت :

             بهداشت - در سنامه پزشكي پيشگيري واجتماعي 4 جلدي - مترجم : دكتر رفايي شير پاك

  مديريت :

              مباني مديريت - مترجم : دكتر اعرابي و رفيعي - ( دفتر پژوهشهاي فرهنگي )

            مباني مديريت رفتار سازماني - دكتر علي رضائيان - ( نشر سمت )

   

   

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه