•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد انگل شناسي
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت انگل شناسي 90 - 91

  انگل شناسي :

                   Medical Parasitology - Markell And Voges 2006 توسط چند نفر از انگل شناسان به فارسي ترجمه شده است

                   Basic clinical Parasitology - توسط دكتر اطهري به فارسي ترجمه شده است

                    بيماريهاي انگلي در ايران جلد اول - دكتر اسماعيل صائبي

  ايمني شناسي :

                   ايمنولوژي - ايوان رويت

                   ايمنولوژي - دكتر محمد وجگاني

  بيوشمي :

   Text Book Of Biochemistry Devlin استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سر فصل آنها متناسب با رفرانس فوق باشد بلا مانع است.

  زيست شناسي :

                       زيست شناسي عمومي - هيئت مولفان

                        مباني زيست شناسي - ابوالقاسم امين - انتشارات امير كبير

                       زيست شناسي سلول رده جانوري- دانش زيست شناسي جلد 2و 3 - حميده علمي غروي - حسين دانش فر

  قارچ شناسي : 

                  قارچ شناسي پزشكي - دكتر مسعود امامي - انتشارات دانشگاه تهران

                  قارچ شناسي پزشكي جامع - دكتر فريده زيني - دكتر مهيد - انتشارات دانشگاه تهران

                 قارچ شناسي پزشكي و روشهاي تشخيص آزمايشگاهي - دكتر شهلا شادزي - انتشارات گلبهار اصفهان 

                 Medical Mycology - ترجمه دكتر خسروي 

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه