•  » منابع آزمون ها
 •  » ساير رشته ها
 •  » فهرست منابع كارشناسي ارشد علوم تشريحي(آناتومي)
 • منابع آزمون ورودي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت علوم تشريحي 90 - 91

  بافت شناسي :

               بافت شناسي پايه - جان كوئيرا - آخرين چاپ

               بافت شناسي - دكتر جعفر سليماني راد

               بافت شناسي دهان و دندان - Tenkate آخرين چاپ

  زيست شناسي سلولي :

                      Molecular Cell Biology - لوديش و همكاران

                       زيست شناسي - دكتر احمد مجد

                      بيولوژي سلولي و مولكولي - دكتر رسول صالحي

  جنين شناسي :

                  longman. Moore و كتابهاي معتبر فارسي جنين شناسي كه با دو مرجع انگليسي فوق مطابقت داشته باشند

  تشريح عمومي : 

               Gray Anatomy وكليه كتابهاي معتبر فارسي كه توسط دانشگاههاي مادر به چاپ رسيده اند. 

   

  پرفروشترينها    
  موردی یافت نشد.
  میزبانی وب و طراحی سایت توسط شرکت پشتیبانان شبکه